Největší překážkou spokojeného života jsou „omezení naprogramovaná“ do vašeho podvědomí během dětství

Ke vzniku tohoto blogu mě inspirovala kniha Biologie víry od Bruce H. Liptona, Ph.D., který v ní popisuje zásadní význam „programování našeho mozku“ během dětství pro následný spokojený a úspěšný život člověka.

Doktor Lipton konkrétně uvádí, že lidský mozek operuje na různých frekvencích, které je možné měřit pomocí elektroencefalogramu (EEG) tzv. elektrického obrazu hlavy. Dospělí i děti vykazují různé varianty EEG, které sahají od nízkofrekvenčních delta vln až po vysokofrekvenční beta vlny. Navíc bylo zjištěno, že u dětí v závislosti na vývojové fázi, určitá mozková vlna převládá.

Jak se liší lidské mozkové vlny podle věku?

Zdroj: Artellia / Alamy Stock-Vektorgrafik, alle Rechte zeitlich unbegrenzt gekauft

1. DELTA

Mezi narozením a 2 lety věku, dětský mozek operuje především na nejnižší frekvenci EEG, mezi 0,5 a 4 cykly za sekundu (Hz).  Tyto mozkové frekvenci se v dospělosti vyskytují především v hlubokém spánku nebo stavu hlubokého uvolnění. Mohou je doprovázet i procesy tělesné regenerace.

2. THETA

Mezi 4 a 6 rokem tráví dítě více času na vyšší úrovni aktivity (4-7 Hz). V dospělosti se vyskytují během usínání, lehkého spánku, hluboké relaxace nebo meditace. Na této mozkové frekvenci může docházet ke zkvalitňování dlouhodobé paměti a schopnosti nacházet neobvyklá řešení.

3. ALFA

Mezi 6- 12 rokem dítě přestává být tolik náchylné k programování zvenčí, protože se stále více projevuje vyšší frekvence alfa vln (8-12 Hz). Alfa frekvence odpovídá stavu klidného vědomí, které je v podstatě zpětné zrcadlo odrážející vnitřní fungování vlastního těla. Jedná se o stav uvědomování si vlastního já. V tomto stavu se mozek dobře učí a snadněji si vybavuje informace.

4. BETA

Okolo 12 roku se začíná projevovat trvalá období ještě vyšší frekvence – beta vln (12-35 Hz). Beta vlny můžou být charakterizovány jako „aktivní soustředěné vědomí“. Objevují se během aktivit, které vyvíjíme většinu pracovního dne – kdy mluvíme, čteme, počítáme atd.

5. GAMA – vyšší stupeň aktivity (vyšší jako 35 Hz)

Ten se projevuje si při stavech špičkového výkonu – například když pilot navádí letadlo na přistání. Tento stav však není ještě všeobecně plně prozkoumán.

Děti do 6 let nahrávají vše do podvědomé mysli bez schopnosti kritického posouzení

Doktor Lipton uvádí, že dvě nejnižší mozkové vlny aktivity (delta a theta), které u dětí převládají mezi narozením a 6 rokem, dokáží uložit neuvěřitelný objem informací. Lidské prostředí a společenské zvyky se tak rychle mění, že by bylo nevýhodné přenášet kulturní chování prostřednictvím geneticky naprogramovaných instinktů. Děti proto pozorně sledují své prostředí a ukládají si moudrost světa, kterou pozorují především u svých rodičů, přímo do podvědomé paměti.

Důsledkem je skutečnost, že chování, názory a postoje rodičů se stanou jejich vlastními.  Jakmile jsou tak jednou „naprogramovány do naší povědomé mysli“, řídí naše jednání i zdraví po zbytek našeho života… Pokud nepřijdeme na to, jak je přeprogramovat. Ale k tomu se dostaneme později.

Doktor Lipton dodává, pokud vezmeme v úvahu preciznost tohoto systému nahrávajícího chování, představme si, jaké důsledky má, když slyšíme naše rodiče, jak o vás říkají, že jste „hloupé děcko, z kterého nic pořádné nebude“…

Když totiž rodiče tato slova, často kvůli vlastním podvědomým programům, předávají svým dětem, neuvědomují si, že děti tyto poznámky ukládají do podvědomé paměti jako absolutní „fakta“, protože ještě nejsou schopni kritického zhodnocení těchto výroků (nejsou ještě schopní je vyhodnotit jako „jízlivé poznámky“ a ne jako pravdivý popis svého „já“). 

Podvědomí ovlivňuje naše chování navzdory vědomé mysli

Doktor Lipton dále upozorňuje na jeden zásadní fakt, než dítě dosáhne dospělosti, jeho podvědomá mysl je doslova přecpaná informacemi od znalosti, jak chodit až po „znalost“, že „z něho nic kloudného nebude“. Suma geneticky naprogramovaných instinktů (tygří = zvířecí stránka osobnosti) a názorů, postojů, chování, které jsme převzali od našich rodičů, tak dohromady tvoří naši podvědomou mysl.  Ta dokáže silně ovlivňovat naše chování navzdory naší vědomé mysli.

Podvědomá mysl totiž dokáže zpracovat až 20 000 000 podnětů za sekundu, na rozdíl od vědomé (pouze 40 podnětů za sekundu). Proto se často podvědomí zobrazuje jako ledovec, z kterého jen špička vystupuje nad vodu – ona špička představuje množství informací, které je zpracováno vědomou myslí a většina ledovce pod vodou je zpracováno myslí podvědomou.

Zdroj: Image by Josep Monter Martinez, Pixabay

Doktor Lipton uvádí, že podvědomá mysl pozoruje okolní svět i vnitřní uvědomění těla a okamžitě zapojuje do akce dříve naučené typy chování – a to bez pomoci vědomé mysli. Například pokud vám při řízení auta skočí pod kola zvíře, automaticky zabrzdíte, aniž byste nad tím museli vědomě přemýšlet.

Vědomá mysl navíc dokáže přemýšlet dopředu a dozadu v čase, zatímco podvědomá operuje vždy v přítomnosti připravená zasáhnout, pokud by bylo třeba. Takže si můžete dělat plány do budoucnosti pomocí vaší vědomé mysli. Ale naučené typy chování, postoje a názory převzaté od jiných lidí, mezi které patří vaši rodiče, vrstevníci a učitelé, nemusí tyto cíle vaší vědomé mysli podporovat.

Největší překážkou úspěšného života tak není nic jiného než „omezení naprogramovaná“ do vašeho podvědomí po čas vašeho dětství. 

Doktor Lipton na závěr dodává: „Představte si, že by bylo vaše podvědomí naprogramováno zdravými a podporujícími typy chování, mohli bychom být v životě úspěšní bez toho, aniž bychom na tom vědomě pracovali.“ 😊

Jak přeprogramovat „omezení“ ve vašem podvědomí?

Pokud vnímáte, že vaše podvědomé programy pracují proti vám, je důležité si uvědomit, že samo úsilí  ze strany vědomé mysli je často na ovlivnění podvědomé mysli „krátké“. Většina z nás přece už svádí boje s podvědomou myslí, když si například hledáme stále dokola „nevhodné“ životní partnery nebo zůstáváme v práci, která nás nenaplňuje, protože si „nezasloužíme“ lepší nebo se bojíme změny. 

Pro odhalení podvědomých programů a jejich postupné „přeprogramování“ se mi osobně nejvíce osvědčila metoda Životní mapy®. Při kreslení mapy se vracíte do konkrétního období v dětství, kdy se tyto „programy“ ve vaší hlavě vytvořily. Díky pojmenování si těchto programů chování si je postupně přesouváte z podvědomí do vědomí, naučíte se s nimi pracovat a tak získáváte  návod, jak můžete restartovat vaše vlastní myšlení, rodinnou komunikaci, mezigenerační přenos a tím i vaše životy. 

Zaujalo vás toto téma a rádi byste se o něm dozvěděli více?

  1. Ráda vám poskytnu bližší informace telefonicky, osobně nebo on-line 😊. Všechny možnosti, jak mě kontaktovat najdete zde 
  2. A nebo se můžete přímo objednat na Životní mapu pro dospělé®. Více zde

Zdroj informací pro blog: LIPTON, Bruce H., 2005. Biologie víry, vyd.  Olomouc: ANAG, s. 139-148  ISBN 978‑80‑7263-670-9