Návod pro rodiče: Jak rozumět Tygrům a tygřím knížkám?

Tygří knihy a Tygří svět® od manželů Kopsových  přinášejí zcela nový pohled na svět dětí, jeho vnímání a pochopení.

Jak vlastně tygrům a tygřím knížkám rozumět? A jak s nimi co nejlépe pracovat?
Připravila jsem tady krátký návod pro rodiče a jejich Tygříky 🐯

Co je to vlastně ten Tygr?

Abychom mohli lépe pochopit dětského tygra, můžeme si pomoct konceptem „Lidského mozku složeného ze 3 částí“, který představil v roce 1990 lékař a neurolog Paul D. MacLean, ve své knize: The triune brain in evolution.

Ještěří mozek (skládá se z mozkového kmene)  – „instinktnivní“ mozek – „Dinosaurus“

 • nejstarší část mozku, kterou pracovně nazývám „Dinosaurus“
 • řídí instinktivní reakce: útok – útěk – zamrznutí a také základní fyziologické funkce (např. dýchání, spánek, krevní oběh nebo reflexy)

tygri mozek

Starý savčí mozek (limbický systém) – emoční = „Tygří mozek“

 • později se našim savčím předkům vyvinul limbický systém, někdy se této části mozku také říká „tygří mozek“
 • Tato část mozku je zodpovědná za emoce, motivaci, vzpomínky, návyky a vzorce chování

lidský mozek

Nový savčí mozek (neokortex) – racionální mozek = „Krotitel tygra“

 • třetí, nejmladší část našeho mozku – díky ní jsme schopní vědomého rozhodování a vnímání
 • projevuje se rozumem, morálkou, inteligencí (umožňuje nám si například osvojit si jazyk, plánovat, uvažovat abstraktně)
 • pomáhá nám krotit emoce a primitivní pudy = „Zkrotit si svého tygra“

🐯 Jak Dinosaurus, Tygr a Krotitel tygra fungují?

1. Dinosaurus

 • Reakce útok – útěk – zamrznutí aktivujeme v případě nebezpečí.
 • nad spouštěním těchto reakcí ale nemáme žádnou moc. Vše se odehrává mimo naši vůli na podvědomé úrovni.
 • když jsme se v dětství naučili vztekat se a křičet, může se stát, že potom i celoživotně tíhneme spíše k podrážděným reakcím a hádkám => ÚTOKU.
 • naopak pokud jsme se naučili (a také se nám to osvědčilo) být zticha, odejít nebo dělat, jako bychom ani neexistovali, volíme potom celý život ÚTĚK.

2. Tygr

 •  jak se mozek postupně vyvíjel, tak spojení ze staršího „tygřího“ mozku do mladšího „racionálního“ mozku jsou silnější než v opačném směru. To způsobuje, že naše rozhodování a chování je velmi ovlivněno emocemi. Často nejdřív přijde emoce a my se ji snažíme následně nevědomě racionalizovat.
 • krásně to vidíme u malých dětí, které pod sílou emocí se sebou někdy až „hodí na zem“. To se právě projevila velká síla „tygra“.
 • ale i my dospělí se často rozhodujeme pod vlivem emocí, aniž bychom si to uvědomovali. Racionální mozek říká: „Ne, už si nebudu kupovat nic sladké“. Najednou ale dostanete silnou chuť na svoji oblíbenou čokoládu. „Tygr“ ji chce a  racionální mozek dokáže vynalézavě najít argumenty, proč si ji koupit. A najednou si říkáte: „Ale vlastně jen dneska a navíc na ni mají slevu.“ 

3. Krotitel tygra

 • pokud si čokoládu dáte, Tygr vyhrál.
 • pokud si ale Tygra umíte zkrotit, například za pomoci vědomé pozornosti se zklidníte a uvolníte, potom už může snadněji vyhrát racionální mozek = Krotitel tygra.

„Zkrotit si tedy svého tygra“ a s ním i Dinosaura je velké umění. Zároveň je to základní krok pro úspěšné rozhodování a rozvoj emoční inteligence nejen u dětí, ale i u dospělých.

Jak vlastně dětské, ale i naše Tygříky poznat?

Tím, že si našich „Tygříků“ nejsme často vědomi,  nacházíme je snadněji na druhých, prostřednictvím mechanismů projekce, kterou popsal Sigmund Freud.

Právě projekci využívají tygří knížky.

Děti si totiž tygří = zvířecí stránku osobnosti snadno uvědomují.
Tím, že zvířecí složku osobnosti interpretujeme = projektujeme v podobě Tygra, tak se vlastně přesouvá z nevědomé části mysli do vědomé.  

Proto pomocí poukazování na Tygra s ní dokážou děti jednodušeji pracovat, protože si ji už uvědomují. A také zjistí, že se nejčastěji Tygr projevuje emocemi nebo tzv. „tygřími“ reakcemi. (Například si poté mohou říci: „Ten můj tygr je dnes nějaký divoký, musím si ho trošku zkrotit,“ a potom vymyslet, jak by to nejlépe udělali.)

Jak se krotí Tygr?

V rámci první tygří knížky: Tiger robí uáá uáá…  – se děti seznámí s Jakubem a jeho Tygrem. Dětskou řečí pochopí, že každý z nás máme svého Tygra, na kterého nejdříve Jakub poukazuje jako na něco externího mimo jeho dosah, ale postupně pochopí, že je Tygr vlastně jeho součástí.

V druhé knize: Ako sa krotí tigerse postupně, pomocí jednoduchých kroků, naučí svého Tygra zkrotit. Kniha je vlastně návodem jak pro děti, tak i pro rodiče, jak s malými Tygry pracovat.

V poslední knize z tygří série: Ako sa dohovoriť s tigrom, se seznámíte s vrozenými komunikačními typy dětí a naučíte se tak lépe „vašim Tygříkům“ rozumět.

Jak pracovat s tygřími knížkami?

Manželé Kopsovi doporučují následující postup:

 1. Přečtěte dětem tygří knížky a nechejte děti, aby nad příběhem Jakuba sami přemýšlely.
 2. Následně si s nimi povídejte o vašich a jejich Tygrech. Jak se komu jeho Tygr projevuje, co mu dělá dobře a co naopak jeho Tygr nemá rád, co Tygra trápí.
 3.  Společně s dětmi se postupně naučíte svoje Tygry poznat, pochopit, zkrotit a přeměnit je na spokojené Tygříky. 🐯

Důležité je totiž pochopit, že kdyby děti rozuměli CO, PROČ a JAK mají v každé situaci udělat a mohli se k tomu vyjádřit a objevovat svoje vlastní hranice, limity a pravidla,  tak by si jejich Tygříci už jen spokojeně „předli“ jako malé kočičky.

Zaujalo vás toto téma a rádi byste se o něm dozvěděli více?

 1. Tygři mají svůj vlastní svět, který vznikl z mnohaletého praktického výzkumu při práci s dětmi ve věku od 2,5 roku. Autory projektu a držiteli ochranné známky Tygří svět® jsou Kamila a Petr Kopsovi. V současnosti se Tygří svět® využívá v mnoha zemích jako je například Česko, Slovensko, Německo, Švýcarsko, USA. Více zde
 2. Všechny tygří knížky jsou blíže představeny v části Knihy, kde najdete i odkaz na vydavatelství Albatros, které knížky vydalo. Více zde
 3. Můžete se objednat na Dětskou životní mapu, pokud chcete malého Tygříka vašich dětí ještě lépe poznat. Více zde
 4. Pravidelně pořádám workshopy, kde spolu s dětmi objevujeme jejich tygříky nebo společně s rodiči identifikujeme komunikační typy vaší rodiny a naučíme se, jak si navzájem můžete lépe rozumět a respektovat vrozené potřeby vašich Tygříků.  Více zde
 5. Na téma komunikační typy vytvořili Kopsovi i online kurz, který najdete na www.kopsovikurzy.cz