Hypersenzitivní děti – jak jim lépe rozumět?

pocitovy komunikacni typ
Online webinář

Hypersenzitivní děti - jak jim lépe rozumět?

Tento webinář je určený pro všechny, kteří by rádi lépe porozuměli Hypersenzitivním dětem, tedy dětem „pocitového komunikačního typu“.  

Jejich hlavní potřebou jsou pocity a možnost je svobodně projevit.

Naučte se pochopit jejich vrozené potřeby, poskytnout jim pocit přijetí a především mluvit na ně tím správným „jazykem lásky“, který právě oni tak velmi potřebují. 

Jak bude webinář probíhat?

 • Představíme si detailně pocitový komunikační typ.
 • Ukážu vám jaké kombinace komunikačních typů v rodině můžou být pro Hypersenzitivní děti problematické.
 • Na závěr se naučíme mluvit tím správným „jazykem lásky“, který právě oni tak velmi potřebují.

Co jsou to vlastně komunikační typy?

 • S komunikačním typem (popř. s kombinací) se každý z nás rodí
 • Každý komunikační typ má jiný způsob komunikace, ale i jiný způsob přemýšlení, chování, projevování se a především odlišné potřeby
 • Existují 4 základní komunikační typy – pocitový, rozumový, obrazový a sluchový

Jak se komunikační typy projevují?

Komunikační typy a jejich projevy vypozorovali manželé Kopsovi během svojí mnohaleté praxe a popsali ve své knize: Ako sa dohovoriť s tigrom
Představme si základní charakteristiky pocitového komunikačního typu.

pocitovy komunikacni typ

Jak poznat „Pocitový komunikační typ“?

Hlavní potřebou pro děti tohoto typu jsou pocity a možnost je svobodně projevit.

Vybrala jsem pro vás alespoň několik hlavních:

 • pocit přijetí – že ho máte rádi takového jaký je i s jeho pocity a hlavně za všech okolností.
 • pocit sounáležitosti – že patří mezi vás a počítá se s ním.
 • pocit důvěry a povzbuzení – navozený nejlépe pohlazením, vaší klidnou přítomností, chycením za ruku…

Nejdůležitější především pro malé děti do 6 let je příjemný pocit rodičovské bezpodmínečné lásky a ochoty  dělat „věci spolu“, když budou potřebovat.

Výhody webináře

Proč by jste měli webinář zažít?

 • Rozdílné komunikační typy jsou zdrojem problémů ve vztazích. Jejich pochopením zlepšíte porozumění  a komunikaci s dětmi pocitového komunikačního typu.
 • Pocit nepřijetí (u dětí i dospělých) je dán z velké části rozdílem v komunikačních typech v rodině. Stačí jen zjistit, jakým jazykem máte mluvit na svoje „pociťáčky“ a respektovat jejich potřeby.
 •  Včasné rozpoznání komunikačních typů a vhodná komunikace vám usnadní nejen rodinný, ale i pracovní život.
Porozumění vašim dětem
95%
Pochopení důvodů odlišnosti ve vaší rodině
89%
Rodinná spokojenost
90%
Schopnost aplikace do praxe
70%

Kde se můžete dozvědět o komunikačních typech více?

 • Pravidelně pořádám workshopy na míru, kde společně identifikujeme komunikační typy celé vaší rodiny a naučíme se, jak si navzájem můžete lépe rozumět a respektovat vaše vrozené potřeby. Více zde
 • Doporučuji si přečíst knihu od Kamily a Petra Kopsových „Ako sa dohovoriť s tigrom“.  Více v části knihy.
 • Na téma komunikační typy vytvořili Kopsovi i online kurz, který najdete na www.kopsmethodinstitute.com
Mediální představení

Komunikační typy

Poznejte lépe sami sebe a vaši rodinu

Související workshopy / webináře

35 €

1 hodinový workshop na míru

10 €

online webinář

Přihlašte se na newslettru!