„Pociťáci“ – jak jim lépe rozumět?

pocitovy komunikacni typ
Online webinář

"Pociťáci" - jak jim lépe rozumět?

Tento webinář je určený pro všechny, kteří by rádi lépe porozuměli dítěti „pocitového komunikačního typu“. Určitě si kolem sebe typického „pociťáčka“ vybavíte.  Děti tohoto typu mají se sebou stále svého oblíbeného plyšáčka a rádi se choulí do „něčeho heboučkého“ jako je třeba chlupatá deka nebo šála. 

Jejich hlavní potřebou jsou pocity a možnost je svobodně projevit.

Naučte se pochopit jejich vrozené potřeby, poskytnout jim pocit přijetí a především mluvit na ně tím správným „jazykem lásky“, který právě oni tak velmi potřebují. 

Jak bude webinář probíhat?

 • Představíme si detailně pocitový komunikační typ.
 • Ukážu vám jaké kombinace komunikačních typů v rodině můžou být pro „pociťáčky“ problematické.
 • Na závěr se naučíme mluvit tím správným „jazykem lásky“, který právě oni tak velmi potřebují.

Co jsou to vlastně komunikační typy?

 • S komunikačním typem (popř. s kombinací) se každý z nás rodí
 • Každý komunikační typ má jiný způsob komunikace, ale i jiný způsob přemýšlení, chování, projevování se a především odlišné potřeby
 • Existují 4 základní komunikační typy – pocitový, rozumový, obrazový a sluchový

Jak se komunikační typy projevují?

Komunikační typy a jejich projevy vypozorovali manželé Kopsovi během svojí mnohaleté praxe a popsali ve své knize: Ako sa dohovoriť s tigrom
Představme si základní charakteristiky pocitového komunikačního typu.

pocitovy komunikacni typ

Jak poznat „Pocitový komunikační typ“?

Hlavní potřebou pro děti tohoto typu jsou pocity a možnost je svobodně projevit.

Vybrala jsem pro vás alespoň několik hlavních:

 • pocit přijetí – že ho máte rádi takového jaký je i s jeho pocity a hlavně za všech okolností.
 • pocit sounáležitosti – že patří mezi vás a počítá se s ním.
 • pocit důvěry a povzbuzení – navozený nejlépe pohlazením, vaší klidnou přítomností, chycením za ruku…

Nejdůležitější především pro malé děti do 6 let je příjemný pocit rodičovské bezpodmínečné lásky a ochoty  dělat „věci spolu“, když budou potřebovat.

Výhody webináře

Proč by jste měli webinář zažít?

 • Rozdílné komunikační typy jsou zdrojem problémů ve vztazích. Jejich pochopením zlepšíte porozumění  a komunikaci s dětmi pocitového komunikačního typu.
 • Pocit nepřijetí (u dětí i dospělých) je dán z velké části rozdílem v komunikačních typech v rodině. Stačí jen zjistit, jakým jazykem máte mluvit na svoje „pociťáčky“ a respektovat jejich potřeby.
 •  Včasné rozpoznání komunikačních typů a vhodná komunikace vám usnadní nejen rodinný, ale i pracovní život.
Porozumění vašim "pociťáčkům"
95%
Pochopení důvodů odlišnosti ve vaší rodině
89%
Rodinná spokojenost
90%
Schopnost aplikace do praxe
70%

Kde se můžete dozvědět o komunikačních typech více?

 • Pravidelně pořádám workshopy na míru, kde společně identifikujeme komunikační typy celé vaší rodiny a naučíme se, jak si navzájem můžete lépe rozumět a respektovat vaše vrozené potřeby. Více zde
 • Doporučuji si přečíst knihu od Kamily a Petra Kopsových „Ako sa dohovoriť s tigrom“.  Více v části knihy.
 • Na téma komunikační typy vytvořili Kopsovi i online kurz, který najdete na www.kopsmethodinstitute.com
Mediální představení

Komunikační typy

Poznejte lépe sami sebe a vaši rodinu

Související workshopy / webináře

35 €

1 hodinový workshop na míru

10 €

online webinář

Přihlašte se na newslettru!